| | |
Aktualności

Profil Wspólnoty na facebook'u

Formacja

Bieżąca formacja:

 • Czytamy Księgę Mądrości (podsumowanie będzie w listopadzie)
 • Czytamy teksty dla Znaku #5: Rdz 1,14-19 / J 6,16-21 / J 7 / J 8 / Ap 3,1-6 (do września)
7 Znaków w Ewangelii Jana: Świecznik | Fragmenty i terminy
Kalendarz 2023/2024: On-line
Słowa do Wspólnoty 2022-2024 [link]
Kalendarz
{{ krotkaData(wyd.data) }}
{{ dzienTygodnia(wyd.data) }}
{{ wyd.opis }}
Posługi

 • {{ gr.sym }} - {{ gr.opis }}

1. Posługi na spotkaniach wspólnoty

2. Posługi na dniach skupienia

-=-=-=-

1. Posługi na spotkaniach wspólnoty

Mc
{{ krotkiMiesiac(posluga.RokMc) }}

Mc
{{ krotkiMiesiac(posluga.RokMc) }} {{ GR.getSymbol(posluga.P) }} {{ GR.getSymbol(posluga.L) }} {{ GR.getSymbol(posluga.M) }} {{ GR.getSymbol(posluga.K) }} {{ GR.getSymbol(posluga.S) }}

Przygotować na spotkanie to:

 • Przygotować czytania, psalm, modlitwę powszechną, komentarze, dary
 • Zadbać o wystrój ołtarza

Przygotować na spotkanie to:

 • Przygotować modlitwę i poprowadzić na rozpoczęcie spotkania
 • Poprowadzić uwielbienie po mszy (w oparciu o teksty z Liturgii Słowa)

Przygotować na spotkanie to:

 • przed spotkaniem sprawdzić, czy czegoś nie brakuje i ewentualnie dokupić
 • przynieść z kantorka czajniki, kawę, herbatę, mleko, cukier, kubeczki, talerzyki, łyżeczki, wodę
 • ładnie ustawić i ułożyć serwetki, itp.
 • po spotkaniu sprzątnąć kawiarenkę i zanieść do kantorka
 • przekazać następnej grupie czego brakuje i co dokupić
 • ciasta przygotowują wszystkie grupy

sali na spotkanie to:

 • ustawić krzesła, stoły i ikony
 • przygotować salę zabaw dla dzieci: przynieść z kantorka dziecięce gadżety
 • poinformować, gdy trzeba coś dokupić, zorganizować

Po spotkaniu to:

 • zamieść i umyć podłogi w salach, na korytarzu i w WC
 • wymienić worki w śmietnikach
 • wynieść rzeczy do kantorka i ustawić rozsądnie

-=-=-=-

2. Posługi na dniach skupienia

Dni skupienia 2024 Wielki Post [8-10 marca]

Liturgia gr. Gosi i Marka
Modlitwa (W tym Droga Krzyżowa w Piątek) gr. Oli i Tomka
Kawiarenka gr. Emilki
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Doroty i Bartka
Sprzątanie gr. Doroty i Pawła

Dni skupienia 2024 Adwent:

Liturgia gr. Doroty i Pawła
Modlitwa (W tym Modlitwa Słowem Bożym w Piątek) gr. Gosi i Marka
Kawiarenka gr. Oli i Tomka
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Emilki
Sprzątanie gr. Doroty i Bartka


Dni skupienia 2025 Wielki Post:

Liturgia gr. Doroty i Bartka
Modlitwa (W tym Droga Krzyżowa w Piątek) gr. Doroty i Pawła
Kawiarenka gr. Gosi i Marka
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Oli i Tomka
Sprzątanie gr. Emilki


Minione:


Dni skupienia 2022 Adwent:

Liturgia gr. Ewy i Sławka
Modlitwa (W tym Modlitwa Słowem Bożym w Piątek) gr. Jacka
Kawiarenka gr. Anity i Jacka
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Sylwii i Mariusza
Sprzątanie gr. Emilki

Dni skupienia 2023 Wielki Post:

Liturgia gr. Emilki
Modlitwa (W tym Droga Krzyżowa w Piątek) gr. Ewy i Sławka
Kawiarenka gr. Jacka
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Anity i Jacka
Sprzątanie gr. Sylwii i Mariusza

Dni skupienia 2023 Adwent:

Liturgia gr. Oli i Tomka
Modlitwa (W tym Modlitwa Słowem Bożym w Piątek) gr. Emilki
Kawiarenka gr. Doroty i Bartka
Przygotowanie sali i Braterskiego Popołudnia gr. Doroty i Pawła
Sprzątanie gr. Gosi i Marka

Przygotować na dniach skupienia to:

 • Przygotować czytania, psalm, modlitwę powszechną, komentarze, dary na mszach w piątek, sobotę i niedzielę.

Przygotować na dniach skupienia to:

 • W piątek: w Wielkim Poście droga krzyżowa; w Adwencie nabożeństwo Słowa Bożego (ważne: zaangażować pozostałe grupy w przygotowanie rozważań)
 • W sobotę i niedzielę: jutrznia
 • W sobotę: modlitwa na rozpoczęcie konferencji
 • W sobotę: modlitwa na wieczornym spotkaniu

Przygotować na dniach skupienia to:

 • (!) przygotować ciastka, ciasteczka, zdrowe przekąski, wodę, napoje...
 • (!) zabieramy własne kubki (!)
 • (!) każda grupa przygotowuje dwa ciasta (!)
 • przed dniami skupienia sprawdzić, czy czegoś nie brakuje i ewentualnie dokupić
 • zabrać z kantorka czajniki, kawę, herbatę, mleko, cukier, kubeczki, talerzyki, łyżeczki
 • ładnie ustawić i ułożyć serwetki, herbaty, łyżeczki, kubki itp.
 • dbać o porządek i uzupełniać kawiarenkę w trakcie dni skupienia
 • sprzątnąć, uporządkować i zapakować kawiarenkę na koniec dni skupienia
 • po dniach skupienia przekazać czego brakuje i co dokupić

sali i Braterskiego Popołudnia na dniach skupienia to:

 • ustawić krzesła, stoły i ikony
 • przygotować salę dla dzieci: zabrać z kantorka dziecięce gadżety
 • poinformować, gdy trzeba coś dokupić, zorganizować
 • przygotować Braterskie Popołudnie w sobotę: pełna dowolność co do sposobu realizacji: grupa może sama, może się zamienić z inną grupą, może zaangażować wszystkie grupy, itd.

Po spotkaniu to:

 • poukładać stoły i krzesła
 • zamieść i umyć podłogi w sali konferencyjnej i dla dzieci, na korytarzu i w WC
 • sprzątnąć w kaplicy
 • pozakręcać kaloryfery

Intencje

Urodziny - lipiec

Rocznice ślubu


Misja wspólnoty

Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, "objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi". Człowiek odnajduje w Nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. (Encyklika Redemptor Hominis 10).

Odnajdywanie tej Bożej miłości, dzielenie się Nią we wspólnocie i świadczenie o Niej każdego dnia to misja, którą podążamy i odkrywamy w Kościele.

Cele

Jesteśmy wspólnotą katolicką, rodzin i osób wolnych, uczestniczących w życiu i posłannictwie Kościoła, by wypełniać naszą misję kapłańską, królewską i prorocką, stawać się wspólnotą wierzącą i ewangelizującą. "W Chrystusie objawiać w pełni człowieka samemu człowiekowi" w tych słowach zawiera się nasze posłannictwo, które odkryliśmy na drodze prowadzącej nas do budowania braterstwa i wspólnoty. Każdego dnia w komunii życia i miłości z Jezusem Chrystusem, który jest naszym Światłem i Życiem oraz jedyną drogą do Ojca, oddajemy Mu siebie, aby świadomie i głębiej przeżywać otrzymaną na chrzcie łaskę wiary.

"W Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. (Ef 1:4)". Świadomi własnych słabości z prawdziwą pokorą, pragniemy pracować nad własnym nawróceniem, abyśmy przez swoje życie osobiste, rodzinne i zawodowe mogli stawać się żywym świadectwem Miłości Miłosiernej dla świata.

Jezus w całym swoim życiu ukazuje się jako nasz wzór: jest "człowiekiem doskonałym", który zaprasza nas, abyśmy się stali Jego uczniami i szli za Nim (KKK 520). Jego Pascha, czyli przejście ze śmierci do życia, ze smutku do radości staje się Paschą i centrum naszego życia. Przeżywając misterium Paschy Jezusa zagłębiamy się i odkrywamy tajemnice i powołanie, które Bóg ukrył w świątyni naszych ciał.

Tożsamość

"Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe". (Ap 2,17a). Owo imię w pewnej mierze wyraża istotę, cechy danej osoby, tak samo nazwa wspólnoty zawiera swoją tożsamość, odnaleziony skarb.

Wspólnota "Radości Paschalnej", to odkrywanie na co dzień tajemnicy Paschy, którą jest Chrystus. Dlatego nasze życie to Pascha: miłość i radość, pokój i dobro, upadek i powstanie, cierpienia i troski. Wszystko, co czynimy ma swoje źródło w misterium Paschy, z Niego wypływa i do Niego dąży, to życie od Paschy do Paschy.

"Dzień ten dla was będzie dniem pamiętnym" (Wj 12,14). Bóg przez Mojżesza nakazał Izraelowi obchodzić święto Paschy. My jako chrześcijanie wraz z Chrystusem przeżywamy Paschę Nowego Testamentu, która prowadzi nas do umiłowania krzyża, aby móc radować się ze zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy "żyć pełnią łask paschalnych" każdego dnia.

Zmartwychwstały jest dla naszej wspólnoty prawdziwym źródłem radości. Orędzie o Jezusie nazwane zostało Ewangelią czyli orędziem radości, radosną nowiną (Łk 2,10). Jezus mówił, że jeżeli będziemy żyli przykazaniami, będziemy żyli radością, a nasza radość będzie pełna (J 15,11). Nasze życie staje się ciągłym naśladowaniem Jezusa, poszukiwaniem królestwa niebieskiego, które podobne jest do skarbu ukrytego w ziemi albo drogocennej perły. Radość, którą przeżył ów człowiek w tej przypowieści, my odnajdujemy w sakramentalnym spotkaniu z Chrystusem w eucharystii, sakramencie pojednania oraz w budowaniu braterstwa i wspólnoty.

Charyzmat

Odkrywanie i życie Paschą Chrystusa oraz niesienie radosnej nowiny światu, czyli ewangelizacja stanowią dwa główne charyzmaty naszej wspólnoty poznane przez modlitwę i znaki dane nam przez Boga. Są również odpowiedzią na wezwanie Ojca świętego Jan Paweł II do "nowej ewangelizacji". Ta nowa ewangelizacja ujawnia swą autentyczność i równocześnie wyzwala cały swój dynamizm misyjny, jeśli dokonuje się nie tylko przez dar słowa głoszonego, ale także przez dar słowa przeżywanego, to znaczy przez świadectwo życia.

Zwłaszcza świętość, jaśniejąca w życiu wielu członków Ludu Bożego, skromnych i często ukrytych przed oczami ludzi, to najprostsza i najbardziej pociągająca droga, na której można bezpośrednio doświadczyć, jak piękna jest prawda, jak wyzwalającą moc ma miłość Boża i jaka jest wartość bezwarunkowej wierności wobec wszystkich wymogów prawa Pańskiego, nawet w najtrudniejszych okolicznościach. (Encyklika Veritatis Splendor 106, 107).

Reguła

Reguła życia duchowego to fundament naszego życia, to bycie chrześcijaninem każdego dnia. Z trwania przed Bogiem wynika nasze codzienne życie. Starając się nią żyć na co dzień, pogłębiamy naszą relację z Panem. Zarazem, reguła sprawia, że każdy z nas jest odpowiedzialny za wspólnotę, za jej jedność i duchowy wzrost. Jest ona dla nas znakiem przymierza z Panem i braćmi ze wspólnoty. Jeśli ją zachowujemy, to z miłości, a nie z lęku czy przyzwyczajenia. Zachowanie reguły wiąże się niejednokrotnie z podjęciem ofiary z siebie, kiedy jesteśmy zmęczeni lub zniechęceni.

Nasza reguła

Formacja

SPOTKANIA MAŁYCH GRUP – miesięczne spotkania formacyjne w grupach małżeńskich lub osób wolnych. Podczas spotkania dzielimy się modlitwą, słowem Bożym, radością i troskami życia, spotkanie ma również charakter formacyjny.

EUCHARYSTIA I SPOTKANIE WSPÓLNOTY – Eucharystia jest naszym centrum, w którym tworzymy komunię z Bogiem i braćmi ze wspólnoty. Wspólnotowa Eucharystia i spotkanie odbywa się raz w miesiącu, w tym roku formacyjnym jest to druga sobota miesiąca. Miejscem, w którym się odbywają to parafia p.w. św. Andrzeja Boboli w Gdyni – Obłuże.

DNI SKUPIENIA – Dwa razy w roku, na początku adwentu i wielkiego postu wspólnota spotyka się na dniach skupienia. Spotkania te są budowaniem duchowej jedności i integracji wspólnoty.

TRIDUUM PASCHALNE – święto nad świętami, źródło naszej tożsamości. Każdy dzień świętego czasu Triduum ma swoje bogactwo. Rozpoczynamy ten czas wspólnotową Wieczerzą Sederową, podczas której spożywamy żydowskie potrawy, modlimy się i słuchamy hagady opowiadanej przez jednego z ojców.

Modlitwa Wspólnoty Radości Paschalnej

Drogi mój Ojcze!
Ośmielam się stawać przed Tobą i zanosić prośby przed Twe święte oblicze.

Pragnę wyzbyć się egoizmu i wstawiać się w intencji mojej wspólnoty.

Wszechmogący Boże, otaczaj swą opieką wszystkich odpowiedzialnych za moją formację.

Błogosław prezbiterowi i moderatorowi i obdarzaj ich nieustanną gorliwością w budowaniu Twego Królestwa.

Błogosław całej radzie wspólnoty, by w prostocie i pokorze służyła darami Twego Ducha Świętego.

Błogosław animatorom prowadzącym małe grupy i udzielaj im darów umiejętności, rozumu i odpowiedzialności za powierzone osoby.

Błogosław dzieciom naszej wspólnoty, żeby wzrastały w miłości i w przyjaźni z Bogiem.

Błogosław rodzinom naszej wspólnoty, by były pełne Twej miłości i przebaczenia.

Błogosław wszystkim diakoniom, by były źródłem Twego światła w świecie.

Błogosław wszystkim dziełom ewangelizacji podejmowanym przez naszą wspólnotę, by kierowane Twym natchnieniem przynosiły trwałe owoce.

Ojcze dziękuję Ci, że mogę wzrastać w tej wspólnocie.
Dlatego gorąco proszę Cię o Twe błogosławieństwo dla nas wszystkich, abyśmy trwali w jedności Ducha Świętego.
Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen


Modlitwa z egzorcyzmem

Potężna Niebios Królowo i Pani Aniołów. Ty, któraś otrzymała od Boga posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż hufcom anielskim, aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły ich do piekła.
Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie nas i strzeżcie. Amen.


Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.


Przyjdź, Panie Jezu. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty. Amen.

Prowadźcie nas do Ojca. Amen.

Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju.

Dzieła

Spotkania dla narzeczonych

Inicjatorem i pomysłodawcą spotkań dla narzeczonych jest Ks. Proboszcz Sławomir Decowski. Spotkania mają służyć narzeczonym w świadomym przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w ich życiu, jakim jest Sakrament Małżeństwa. Odbywają się raz w miesiącu od września do czerwca. Wspólnota angażuje się w organizację i prowadzenie spotkań. Narzeczeni w trakcie tych spotkań spotykają się z księżmi, którzy przekazują im naukę kościoła dotyczącą małżeństwa i rodziny. Mają okazję wysłuchać małżeństw, które dzielą się swoim doświadczeniem i świadectwem życia. Mają również czas na to, aby porozmawiać ze sobą o treściach, które dotyczą ich przyszłego życia. Oprócz małżeństw ze Wspólnoty Radości Paschalnej swoim świadectwem służą zaprzyjaźnione małżeństwa ze Wspólnoty Domowego Kościoła.

Spotkania dla małżeństw

Małżeństwo to piękna droga, która czasem jest trochę kręta, czasem wyboista. Zdarza się, że nie raz przejdzie przez nie jedno małżeństwo „tajfun, huragan czy nawet trąba powietrzna”. Dlatego zdając sobie sprawę z różnych trudności dotykających relacje małżeńskie staramy się pomagać sobie i innym małżeństwom przez organizowanie konferencji, wykładów, warsztatów i spotkań, które pomagają odświeżać czasem nieco „przykurzoną” miłość.

Wiemy też, że tylko DOM budowany na skale może przetrwać każdą burzę, dlatego też dzielimy się świadectwem życia z Bogiem i budowania małżeństwa i rodziny na fundamencie sakramentów, modlitwy i dialogu.

Relacja w małżeństwie wymaga, aby ciągle o nią dbać, aby po odejściu dzieci, nie zostało w domu dwoje obcych sobie ludzi. Czasem zapominamy o tym, że żona chciałaby, na co dzień usłyszeć słowo „KOCHAM CIĘ” a nie tylko w dniu ślubu, a mężowi, na co dzień potrzebne są SŁOWA UZNANIA nawet za wkręcone gniazdko. Są to spotkania otwarte dla wszystkich małżeństw pragnących inwestować w swoje małżeństwo.

Kontakt

Wspólnota Radości Paschalnej

Parafia św.Andrzeja Boboli, Gdynia Obłuże [www.bobola.gdynia.pl]

Opiekun wspólnoty: ks. Piotr Belecki

Odpowiedzialny świecki: Rafał Kosicki

Statut wspólnoty: [Pobierz PDF]

Osoby zainteresowane wspólnotą prosimy o kontakt z Asią i Rafałem Kosickimi: [email protected]

Wspólnota Radości Paschalnej (c) 2017-2022